Augša

2023.gada pārskats

Ar 2023.gada I ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

Starpperiodu vadības ziņojums 2023.gada I ceturksnis?d=files/news/80/starpperioda_vadibas_zinojums_2023._i_ceturksnis.pdfStarpperiodu vadības ziņojums 2023.gada I ceturksnis  

2023.gada I ceturkšņa bilance?d=files/news/80/operativa_bilance.pdf2023.gada I ceturkšņa bilance  

Ar 2023.gada II ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

Starpperiodu vadības ziņojums 2023.gada II ceturksnis?d=files/news/80/starpperiodu_vad_bas_zinojums_2023._gada_ii_ceturksnis.pdfStarpperiodu vadības ziņojums 2023.gada II ceturksnis  

2023.gada II ceturkšņa bilance?d=files/news/80/2023._gada_ii_ceturk_a_bilance.pdf2023.gada II ceturkšņa bilance  

 

 

2022.gada pārskats

Ar 2022.gada I ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 2022.gada I ceturkšņa bilance?d=files/news/75/bilance_2022_gads_1_ceturksnis_kopija.pdf2022.gada I ceturkšņa bilance

 Starpperiodu vadības ziņojums 2022.gada I ceturksnis?d=files/news/75/starpperiodu_vad_bas_zi_ojums_2022.g._3_mene_i.pdfStarpperiodu vadības ziņojums 2022.gada I ceturksnis

Ar 2022.gada II ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 2022.gada II ceturkšņa bilance?d=files/news/75/bilance_2022_gads_2_ceturksnis_kopija.pdf2022.gada II ceturkšņa bilance  

 Starpperiodu vadības ziņojums 2022.gada II ceturksnis?d=files/news/75/starpperiodu_vad_bas_zi_ojums_2022.g._6_mene_i.pdfStarpperiodu vadības ziņojums 2022.gada II ceturksnis

Ar 2022.gada III ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 2022.gada III ceturkšņa bilance?d=files/news/75/bilance_2022_gads_3_ceturksnis_kopija.pdf2022.gada III ceturkšņa bilance

 Starpperiodu vadības ziņojums 2022.gada III ceturksnis?d=files/news/75/starpperiodu_vad_bas_zi_ojums_2022.g._9_mene_i.pdfStarpperiodu vadības ziņojums 2022.gada III ceturksnis

Ar 2022.gada pārskatu var iepazīties šeit:

2022.gada pārskats?d=files/news/75/2022_gada_parskats.pdf2022.gada pārskats

Ar revidenta ziņojumu var iepazīties šeit:

Revidenta ziņojums?d=files/news/75/vsia_bernu_psihoneirologiska_slimnica_ainazi_2022_gada_parskata_revidenta_zinojums.pdfRevidenta ziņojums

 

2021.gada pārskats

Ar 2021.gada pārskatu var iepazīties šeit:

2021.gada pārskats?d=files/news/72/gada_parskats_2021.pdf2021.gada pārskats

Ar revidenta ziņojumu var iepazīties šeit:

Revidenta ziņojums?d=files/news/72/revidenta_zinojums.pdfRevidenta ziņojums

2020.gada pārskats

Ar 2020.gada I ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 2020.gada I ceturkšņa bilance?d=files/news/68/bilance_2020.gads_1.ceturksnis.xls2020.gada I ceturkšņa bilance

Ar 2020.gada II ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 2020.gada II ceturkšņa bilance?d=files/news/68/bilance_2020.gads_2.ceturksnis.xls2020.gada II ceturkšņa bilance

Ar 2020.gada III ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

2020.gada III ceturkšņa bilance?d=files/news/68/bilance_2020._3.cet.xls2020.gada III ceturkšņa bilance

Ar 2020.gada IV ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

2020.gada IV ceturkšņa bilance?d=files/news/68/bilance_2020.4_.cet.xls2020.gada IV ceturkšņa bilance

Ar 2020.gada pārskatu var iepazīties šeit:

2020.gada pārskats?d=files/news/68/2020.gads_gp_sken_ts.pdf2020.gada pārskats

Ar revidenta ziņojumu var iepazīties šeit:

Revidenta ziņojums?d=files/news/68/revidenta_atzinums_2020.pdfRevidenta ziņojums

2019.gada pārskats

Ar 2019.gada I ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 Bilance 2019.gads 1.ceturksnis?d=files/news/62/bilance_2019_1_cet.xlsBilance 2019.gads 1.ceturksnis

Ar 2019.gada II ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

Bilance 2019.gads 2.ceturksnis?d=files/news/62/bilance_2019_2_cet.xlsBilance 2019.gads 2.ceturksnis

Ar 2019.gada III ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

Bilance 2019.gads 3.ceturksnis?d=files/news/62/bilance_2019_3_cet.xlsBilance 2019.gads 3.ceturksnis

Ar 2019.gada IV ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

Bilance 2019.gads 4.ceturksnis?d=files/news/62/bilance_2019_4_cet.xlsBilance 2019.gads 4.ceturksnis

Ar 2019.gada pārskatu var iepazīties šeit:

2019.gada pārskats?d=files/news/62/2019.gada_p_rskats.pdf2019.gada pārskats

2018.gada pārskats

Ar 2018.gada I ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 Bilance 2018.gads 1.ceturksnis?d=files/news/57/bilance_2018._1.cet.xlsBilance 2018.gads 1.ceturksnis

Ar 2018.gada II ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

Bilance 2018.gads 2.ceturksnis?d=files/news/57/bilance_2018._2.cet.xlsBilance 2018.gads 2.ceturksnis

Ar 2018.gada III ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

Bilance 2018.gads 3.ceturksnis?d=files/news/57/bilance_2018._3.cet.xlsBilance 2018.gads 3.ceturksnis

Ar 2018.gada pārskatu var iepazīties šeit:

2018.gada pārskats?d=files/news/57/2018_g_parskats.pdf2018.gada pārskats

2017.gada pārskats

Ar neauditētu 2017.gada I ceturkšņa bilanci var iepazīties šeit:

 Bilance 2017.gads 1.ceturksnis?d=files/news/55/bilance_2017._1.cet.xlsBilance 2017.gads 1.ceturksnis

 Ar neauditētu 2017.gada I pusgada bilanci var iepazīties šeit:

 Bilance 2017.gads 2.ceturksnis?d=files/news/55/bilance_2017._2.cet.xlsBilance 2017.gads 2.ceturksnis

 Ar neauditētu 2017. gada 9 mēnešu bilanci var iepazīties šeit:

Bilance 2017.gads 9 mēneši?d=files/news/55/bilance_2017._3.cet.xlsBilance 2017.gads 9 mēneši

Ar 2017.gada pārskatu var iepazīties šeit:

2017.gada pārskats?d=files/news/55/gp_2017.pdf2017.gada pārskats