Augša

PAR KARANTĪNAS ATCELŠANU

Ainazu_slimnica

 

 Sakarā ar epidemioloģiskā stāvokļa stabilizēšanos, atcelta karantīna ar 10.03.2023.