Augša

Atalgojuma politikas principi

Saskaņā ar VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” valdes izdoto rīkojumu, izveidota komisija, kura, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 595
"Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personālam” 2. un 3.punktu un Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, pārskata un nosaka amatu kvalifikācijas kategoriju un mēnešalgu slimnīcas personālam.

Atbilstoši Veselības ministrijas 2018. gada 1.marta Pilnvarojuma līgumam Nr. 13-07.1/3, valdes locekļa atalgojums noteikts 3200 EUR mēnesī.