Augša

Apstiprināts 26. 02. 2014.g.

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

TRENAŽIERU APMEKLĒJUMAM

 

Pakalpojuma nosaukums

Cena, Ls/stundā

Cena, EUR

Apmeklējums :

 

 

Pieaugušajiem

2,10

3,00

Bērniem no 4līdz 16 g.v., I, II gr.inv., represētām personām, pensionāriem

1,75

2,50

Bērniem līdz 3 g.v., slimnīcas darbiniekiem

Bezm.

Bezm.

Ar instruktoru

2,80

4,00

 

 

Pieteikšanās pa telefonu 28351451

________________________________________________________________________________________________________

20.12.2018.                             

                                               RĪKOJUMS

                                                                                      Nr. 1.4/24

                                 MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

                                        BASEINA APMEKLĒJUMAM

 

No 2019.g. 01.janvāra  nosaku sekojošas izmaksas:

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR

 

Baseina apmeklējums :

 

Darba dienās pieaugušajiem

6.00

Brīvdienās un svētku dienās pieaugušajiem

7.00

Bērniem līdz 6 g.v., slimnīcas darbiniekiem un I gr, invalīdiem

 bezmaksas

Bērniem no 7 līdz 17 g.v., II gr.inv., represētām personām, pensionāriem

3.50

Fizioterapeita nodarbība baseinā:

 

Pieaugušajiem:

 

Fizioterapeita individuāla nodarbība

15.00

Grupā

7.50

Bērniem

 

Fizioterapeita individuāla nodarbība

10.00

Grupā

7.50

 

Maksas pakalpojumus baseinā iespējams saņemt:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās no 12.00 līdz 19.00.

Pieteikšanās pa telefonu  28351451 vai 64024971

 

Valdes loceklis                                                                                          A. Kišuro

______________________________________________________________________________________________________

Apstiprināts 28. 11/ 2014.g.

 

MAKSAS ĀRSTNIECISKIE PAKALPOJUMI

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR

Psihiatra un narkologa profilaktiskā apskate izziņas saņemšanai ( šoferu komisijai, bāriņtiesai, ieroču atļaujai)

11,40

Vienlaicīga psihiatra un narkologa atzinums ieroču atļaujai un šoferu izziņai

14,20

Psihiatra profilaktiskā apskate izziņas saņemšanai

7,00

Narkologa profilaktiskā apskate izziņas saņemšanai

7,00

Fizioterapeita konsultācija

14,30

Fizioterapeita nodarbība grupā

7,00

Fizioterapeita individuāla nodarbība

12,80

Rehabilitologa konsultācija

21,30

Montesori pedagoga individuāla nodarbība

14,30

 

 

Maksas pakalpojumu tiek sniegti

Pie psihiatra/narkologa

  • pirmdienās no 11.00 līdz 15.00,

  • ceturtdienās no 11.00 līdz 17.00.

 

Pie psihiatra/narkologa, rehabilitologa pieteikšanās pa telefonu 28351451

 

Pieteikšanās pie Montesori pedagoga pa telefonu 29397321.

Pieteikšanās pie fizioterapeita pa telefonu 25637966.