Augša

PAZIŅOJUMS PAR KARANTĪNU

Pēc 2020. gada 12. marta  valdības ārkārtas sēdes Latvijā līdz 14.04.2020 tiek izsludināta ārkārtas situācija COVID-19 vīrusa saslimšanas dēļ, nosakot stingrus ierobežojošus pasākumus. Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, pieņemts lēmums izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtas situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtas situācijas spēkā esamības laikā.

Līdz ar to VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži”” tiek noteikta karantīna ar š. g. 13.martu.