Augša

Uzmanību, gripas epidēmija!

Vecākiem, pacientu likumiskajiem pārstāvjiem un pacientiem.

Uzmanību, gripas epidēmija!

Ar 15.02.2019. Slimību profilakses un kontroles centrs izziņojis gripas epidēmijas sākumu valstī. Turpmāko rīcību medicīnas iestādēs nosaka atbilstoši normatīvie akti, pamatā Ministru kabineta 21.11.2016. noteikumi Nr. 948 “Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”.

Iestādē ar 06.02.2019. pārtraukti pacientu vecāku un likumisko pārstāvju apmeklējumi, bet ir atļauts saņemt pienesumus.