Augša

Aktualizēts Ētikas kodekss

Slimnīcā aktualizēts Ētikas kodekss, kas papildināts ar korupcijas un interešu konflikta riska definīcijām un skaidrojumiem, kā arī papildinājumiem, kas izmantojami iekšējās kontroles vides veidošanai, nepieļaujot likumdošanā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.

Uzzināt vairāk