Augša

kur saņemt medicīnisko palīdzību, ja ģimenes ārsts nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus straika laikā

kur saņemt medicīnisko palīdzību, ja ģimenes ārsts nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus 

 

Pielikumā NVdienesta tīmekļa vietnes saite, kur saņemt medicīnisko palīdzību, ja ģimenes ārsts nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/mediciniskas-palidzibas-sanemsana-protesta-laika